کارا - درگاه الکترونیکی کارگزاران

سامانه کارا


معرفی سامانه کارا

از آنجاییکه کارگزاران یکی از ذینفعان اصلی شرکت سپرده گذاری مرکزی هستند و در راستای تجمیع و تسهیل ارائه خدمات به کارگزاران، درگاه الکترونیکی کارا تهیه گردیده است تا این شرکت ها کلیه خدمات خود را از یک نقطه دریافت کنند. این سامانه مجهز به گواهی دیجیتال بازار سرمایه است، این امر باعث می شود تا صحت تبادل اطلاعات میان شرکت سپرده گذاری و کارگزاران با اعتبار و اطمینان بیشتری انجام و به تدریج مکاتبات فیزیکی و مراجعات حضوری حذف گردد.

فرم های سامانه کارا


کارگزاران محترم فرم های مربوط به سامانه کارا به شرح زیر می باشد ، لطفا درخواست های خود را در قالب فرم های زیر سپرده گذاری مرکزی ارسال نمایید.

ویدئوهای سامانه کارا


نگاهی به سامانه کارا

سامانه کارا درگاه الکترونیکی کارگزاران است که شرکت سپرده گذاری در نظر دارد از این پس همه سرویس های الکترونیکی که به کارگزاران محترم ارائه میدهد از طریق این درگاه در اختیار ایشان قرار دهد. برای تضمین امنیت بیشتر این سامانه به گواهی دیجیتال بازار سرمایه مجهز گردیده است.

معرفی بخش استعلام ثبت احوال

با استفاده از بخش استعلام ثبت احوال سامانه کارا، کارگزاران محترم می توانند با شماره ملی مشتریان اطلاعات هویتی مشتریان خود را به همراه عکس کارت ملی و وضعیت حیات ایشان را از سازمان ثبت احوال استعلام نمایند.
احراز هویت و استعلام اطلاعات هویتی از ثبت احوال به کارگزاران این امکان را می دهد که مشتریان خود را شناسایی نمایند و از سوء استفاده از مال غیر جلوگیری نمایند.

معرفی ورود به سامانه و چند امکان پایه

مجموعه خدماتی که به کارگزاران در کارا ارائه می گردد در قالب پنج گروه زیر می گنجد:


  • فرآیندهای مربوط به کارگزاران
  • استعلام ها
  • جمع آوری اطلاعات سرمایه گذاران
  • ارائه گزارش ها
  • تعامل و مکاتبات

معرفی بخش صدور کدحقوقی

این بخش به کارگزاران محترم این امکان را می­دهد تا درخواست­های خود را برای صدور کد افراد حقوقی به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام نمایند. همچنین درصورت وجود کدسهامداری به ایشان اعلام می­گردد. وجود این پنل منجر می گردد تا از حجم مکاتبات و تماس­ها کاسته شده و عملیات صدور کد حقوقی با سرعت بسیار بالاتری انجام گردد.

معرفی بخش ثبت وکالتنامه فروش

کارگزاران محترم می­توانند زین پس، اطلاعات وکالتنامه فروشی سرمایه گذار خود را در این بخش از سامانه کارا وارد نمایند تا با حفظ زمان و هزینه از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری نمایند.

معرفی بخش اعلامیه تسویه بورس انرژی

کارگزاران محترم می­توانند زین پس، اطلاعات اعلامیه تسویه بورس انرژی خود را در این بخش از سامانه کارا مشاهده و تایید نمایند تا با حفظ زمان و هزینه از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری نمایند.