پیام مدیرعامل

شرکت سپرده گذاری برای تحقق ماموریت، آرمان و چشم انداز خود به اصول اخلاق حرفه ای متّکی است این اصول که جهت برقراری پیوسته منافع کلیه ذینفعان شرکت وضع گردیده اند، همواره از سوی مدیریت، که خود به این اصول پایبند است، میان کارکنان به عنوان فرهنگ سازمانی ترویج و پایش می گردند.

اتفاقات ریز و درشت بسیار در شرکت سمات، نوید آینده‌ای باشکوه را در بازار سرمایۀ ایران می‌دهد؛ چه آنکه هر توسعه و پیشرفتی در بازار سرمایۀ یک کشور، نیازمند فراهم کردن زیرساختهای آن در نهاد ثبتی به‌عنوان پلتفرم بازار سرمایه است.

اتکا به نیروی درونی و استفاده از نیروهای متخصص داخلی در کار بهره‌گیری و بهره‌مندی از تجربیات و یافته‌های شرکت‌های همنوع در سراسر جهان ما را به آنجا رسانده است که در زمینه‌های مختلف سپرده‌گذاری و تسویه وجوه در مرزهای دانش ایستاده‌ایم و با توجه خاص به سرآمدی در دانش و همچنین فناوری اطلاعات سرعت، دقت، صحت و هزینه را به حد مطلوب آن نزدیک کرده‌ایم.

توسعه مدیریت در حوزه اجرا و دانش با به کار بستن تجربیات موفق گذشته و درس گرفتن از آن‌ها، توسعه همکاری‌های بین المللی، تعامل نزدیک و فعال با دیگر ارکان بازار سرمایه ایران و نیروی متخصص سمات را به رکن ثبتی امین بازار سرمایه و نهاد تسویه و پایاپای قابل اعتماد تبدیل نموده است.