مدت و محل شرکت

شرکت “سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه” تابعیت ایرانی دارد و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.

مرکز اصلی شرکت تهران- بلوار کشاورز - خیابان شهید نادری - پلاک ۱۳ است

همچنین تالار امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیکی این شرکت در آدرس تهران - خیابان سعدی جنوبی - بعد از تقاطع جمهوری - بین کوچه شهید علیپور و شهید بوشهری - جنب بانک ملی ایران - ساختمان تقی نیا واقع شده است.