سمات در یک نگاه

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) وفق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، جهت انجام امور پس از معاملات بازارهای بورس یا خارج از بورس تشکیل شده است. وظایف پس از معاملات بازارهای مالی شامل، سپرده گذاری و ثبت، نگهداری و انتقال اوراق بهادار، و پایاپای و تسویه معاملات انجام شده در بازارهای مالی می باشد. همان طور که از عناوین فعالیت های شرکت پیداست، وظایف این شرکت، از آن که جا مستقیما حافظ منافع سرمایه گذاران است و بقا و تداوم بازارهای مالی را فراهم می کند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

ساختار بازارهای مالی ایران و جایگاه شرکت سپرده گذاری، مطابق تعاریف برگرفته از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرف رایج بازار سرمایه ایران، در شکل زیر نمودار است:

ساختار بازار

مهمترین شرکت هایی که شرکت سپرده گذاری سهامدار عمده آن ها می باشد عبارتند از:

 میزان سهم سهامداران