صدور گواهينامه سپرده سهام المثني

صدور گواهينامه سپرده سهام المثني برای افراد حقیقی و حقوقی روال های متفاوتی دارد که در ذیل به آن ها اشاره می گردد.

صدور گواهينامه سپرده سهام المثني : اشخاص حقیقي

سهامداران با اصل شناسنامه وكارت ملي به دفاترپيشخوان منتخب شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (اسامي دفاترپيشخوان منتخب درسايت ميباشد) مراجعه نمايند

تذکر: جهت صدور "گواهينامه نقل و انتقال سهام" المثني، حضور شخص سهامدار جهت احراز هويت الزامي است.

صدور گواهينامه المثني فقط براي سهام هاي سپرده شده ، پذيرفته در بورس و فرابورس كه دربازاربورس معامله شده اند صادرمي شود و سهامدار درصورت مفقود شدن سهام هاي غيرسپرده ، خارج ازبورس ويا شركتي كه ورود اوليه به بازار بورس داشته ولي تاكنون معامله اي برروي نماد آن شركت دربازاربورس انجام نشده است مي بايستي به ناشر(شركتي كه سهامدارآن ميباشد) مراجعه نمايد .

تذکر:صدور "گواهينامه هاي نقل و انتقال سهام" المثني دربورس هاي منطقه اي نيز قابل انجام است

لازم به توضيح است سهامداران حقوقي و سهامداراني كه به دفاترپيشخوان منتخب شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادارو تسويه وجوه ويا بورس هاي منطقه اي دسترسي ندارند براي صدورگواهينامه سپرده سهام المثني به ناشرين (شركتي كه سهامدارآن مي باشند ) مراجعه نمايند.

مدارک لازم
 1. اصل و تصویر شناسنامه سهامدار
 2. اصل و تصویر کارت ملی سهامدار

تذکر۱: در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه سهامدار، تصویر صفحه توضیحات نیز باید ارسال گردد.

تذکر۲: پس از دریافت پیامک، سهامداران می توانند گواهی نامه المثنی نقل و انتقال و سپرده سهام خود را از سامانه توزیع انلاین سهام بدون مراجعه حضوری و پرداخت هزینه ای دریافت نمیایند.

مراحل
 1. مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب و ارایه مدارک جهت خدمات درخواستی
 2. ارسال مدارک از دفاتر پیشخوان به شرکت سمات و ارسال پیامک ثبت مدارک برای سهامداران
 3. انجام عملیات توسط واحد امور عملیات سهامداران در شرکت سمات
 4. ارسال پیامک نقص پرونده در صورت وجود نقص
 5. پس از انجام عملیات ،ارسال پیامک انجام کار برای سهامدار محترم
 6. ارسال پیامک دریافت گواهینامه ۲۴ ساعت بعد از ارسال پیامک انجام کار

نکته : سهامدار می تواند از طریق ناشر ( شرکتی که سهامدار آن است) اقدام نماید.

اگر سهامدار از طریق ناشر اقدام کرد مدارک مورد نیاز به شرح زیراست:

 1. شناسنامه وکارت ملی
 2. تعهدنامه محضری
 3. درخواست سهامدار
 4. نامه شرکت مربوطه

صدور گواهينامه سپرده سهام المثني : اشخاص حقوقي

مفقودی سهامداران حقوقی فقط از طریق ناشران انجام می پذیرد، یعنی شخص حقوقی سهام هر شرکت را که دارا می باشد و مفقود گشته است بایستی از طریق همان شرکت ناشر سهم اقدام نماید

مدارک مورد نیاز
 1. مدارک شناسایی شرکت اعم از روزنامه رسمی و آگهی تاسیس و تغییرات
 2. تعهدنامه محضری
 3. درخواست سهامدارحقوقی
 4. نامه شرکت مربوطه