IOS

IOS

جهت دسترسی سریع می توانید مانند مراحل زیر عمل کنید.

1- مرورگر سافاری را باز کنید

2- وارد صفحه ورود سامانه به آدرس ddn.csdiran.com شوید، سپس مراحل زیر را انجام دهید.

3- دکمه Action را انتخاب کنید.

4- آیتم Add to Hme Screen را انتخاب کنید.

5- سپس Add را انتخاب کنید.

6- آیکون سامانه به دستگاه شما اضافه می شود.