تسویه وجوه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

تسویه و پایاپای،‌ فرآیندی است که طی آن حقوق و تعهدات طرفین معامله در یک جلسه معامله محاسبه می شود و وجوه حاصل از معامله، تسویه و اسناد مربوطه مبادله می‌شود. فعالیت های مرتبط با تسویه و پایاپای انواع معاملات در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس در شرکت سپرده گذاری مرکزی صورت می پذیرد.


ابزارهای مالی و روزهای تسویه

ردیف نوع ورقه بهادار تاریخ تسویه
1 سهام بورس T+2
2 سهام فرابورس T+2
3 حق تقدم سهام T+2
4 واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در سهام T+2
5 واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مختلط T+2
6 واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه در اوراق با درآمد ثابت T+1
7 واحدهای سرمایه گذاری صندوق های زمین و ساختمان T+2
8 اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن T+2
9 اوراق مشارکت T+1
10 صکوک اجاره T+1
11 صکوک مرابحه T+1
12 گواهی سپرده T+1

شماره حساب

موضوع شماره حساب اطلاعات حساب
تسویه معاملات اوراق، سهام، مشارکت و ETF در بورس و فرابورس 0102544345001 بانك ملّي ايران شعبه بورس اوراق بهادار كد 695 به نام شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
تسویه معاملات تالار کیش 0104211387005 بانك ملّي ايران شعبه مرکزی کیش كد 7901 به نام شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
تسویه معاملات عمده - شرایطی بورس و فرابورس 0216406382006 بانك ملّي ايران شعبه بورس اوراق بهادار كد 695 به نام شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه

ضرایب کارمزدی


قوانین و مقررات مربوطه


فرم ها


مستندات


مسئول پاسخگو

آقای علی پور، شماره تماس 42365501