گزارش های پژوهشی ( مقالات )

ردیف عنوان پژوهش پژوهشگر تاریخ لینک دانلود
1 تحلیل حقوقی-اقتصادی نقش سپرده گذاری مرکزی در فرآیند ثبت، نگهداری و انتقال مالکیت اوراق بهادار الناز حمیدیه آذر 98 دانلود
2 بررسی فرآیند انتشار اوراق گواهی اعتباری مولد(گام) و جایگاه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در بازار ثانویه آن اوراق الناز حمیدیه / حمیدرضا اسمعیلی گیوی آذر 98 دانلود
3 تبیین حاکمیت شرکتی سید محمد جواد فرهانیان مرداد 98 دانلود
4 گام اول جهانی شدن بازار سرمایه ایران، تطبیق با استانداردهای جهانی (بخش اول : معرفی استاندارد ISO 10962) سارا غلامشاهی تیر 98 دانلود
5 امکان سنجی فرآیند پذیرش متقابل سهام، موردکاوی: پذیرش متقابل سهام شرکت ایرانی در بورس استانبول مسعودرضا عباسی آذر 97 دانلود
6 راهکار پیشنهادی به منظور مشارکت مستقیم سرمایه گذاران نهادی خارجی در بازار سرمایه ایران مسعودرضا عباسی مهر 97 دانلود
7 فعالیت نهاد متولی دارایی در بازار سرمایه ایران ندا شهلا مهر 97 دانلود
8 تامین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران عطا الله ناصری مرداد 97 دانلود
9 معرفی دارایی های خارج از شبکه (Out of Network)، چالش های نهادهای متولی حساب و سپرده گذاری پیرامون آن و معرفی مهم ترین ابزارهای خارج از شبکه در بازار سرمایه ایران مسعود رضا عباسی مرداد 97 دانلود
10 مقدمه ای بر معاملات الگوریتمی و پربسامد و آثار آن بر شرکت سپرده گذاری مرکزی مسعود رضا عباسی تیر 97 دانلود
11 CCP تعاریف، مکانیسم ها و استانداردهای مدیریت ریسک عطا الله ناصری اردیبهشت 97 دانلود
12 Free of Payment مسعود رضا عباسی - عطا الله ناصری مهر 96 دانلود