مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سپرده گذاری مرکزی مربوط به صورت های مالی سال منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۱۳۹۵


در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سپرده گذاری مرکزی که به ریاست حسین فهیمی برگزار شد، صورت های مالی سال منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۱۳۹۵ این شرکت به تصویب سهامداران رسید.


نوشته شده در تاریخ: 1396/01/26

برگشت به لیست