مشارکت سمات درنهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه


برگزاری دوره های آموزشی، انعکاس جدیدترین دستاوردهای سمات در حوزه های مختلف و ارائه تمامی خدمات شرکت سپرده گذاری (اصلاح مشخصات حضوری، مفقودی و مفقودی اصلاحی، امور قهری شامل انتقال سهام متوفی به وارث و درخواست صدور شناسه کاربری اینترنتی) برای سهامداران از دیگر برنامه های شرکت سپرده گذاری مرکزی در این نمایشگاه بین المللی بود. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با برگزاری مراسم ها و دوره های آموزشی مختلف، مشارکت فعالی را در نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه داشت.


نوشته شده در تاریخ: 1395/04/30

برگشت به لیست