مراسم تکریم و معارفه مدیر عامل سپرده گذاری مرکزی


دکتر محمد رضا محسنی یکشنبه گذشته درجلسه هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) به عنوان سومین مدیر عامل این شرکت برگزیده شد.


نوشته شده در تاریخ: 1394/06/18

برگشت به لیست