۱۳۹۸/۰۵/۲۷

بزرگترین صنایع بورسی به لحاظ ارزش معاملات معرفی شدند

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات را در پایان تیر سال ۹۸ معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد:  اوراق تامین مالی با 78هزار و382 میلیارد ریال درپایان تیر98 در صدر بزرگترین صنعت بورسی از نظر ارزش معاملات ایستاد. صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله  با 60 هزار و12میلیارد ریال و محصولات شیمیایی با 54هزار و 418 میلیارد ریال در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین گروه خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی، پیمانکاری صنعتی، بانکها و موسسات اعتباری ، سرمایهگذاریها، فراورده های هستهای و کک و سوخت هسته ای و مخابرات در مکان های چهارم تا دهم بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات هستند.

بر اساس این گزارش، ابزار پزشکی اپتیکی و انتشارات و چاپ و تکثیر در رتبه های انتهایی این جدول ایستادند.