۱۳۹۸/۰۳/۲۲

۱۳۶ هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را بیش از ۱۳۶هزار میلیارد ریال اعلام کرد

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را به بیش از 136هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان اردیبهشت 98 به رقم 136هزار و 589 میلیارد ریال رسید.

هم اکنون 37 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری آرمان پرند مپنا با 39هزار و542 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با 12 هزار و259 میلیارد ریال، امین یکم فردا  با 10 هزار و170 میلیارد ریال، پارند پایدار سپهر با 10 هزار و83 میلیارد ریال، ارمان آتی کوثر با 9هزار و597 میلیارد ریال،  کمند با 7هزار  و572 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

همچنین صندوق های سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم، کیان، سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس و توسعه اندوخته اینده در مکان های هفتم تا دهم جدول بزرگترین صندوق های ETF ایستاده اند.