۱۳۹۸/۰۲/۲۲

درج نماد شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه در سامانه پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت سرمایه گذاری توسعه توسکا در نظر دارد تعداد 3،554،742 سهم معادل 94/62 در صد از سهام شرکت بهسازان خاور میانه را در بازار سوم فرابورس ایران عرضه کند.

بر اساس این گزارش، قیمت پایه هر سهم این شرکت 10 هزار و 117 ریال بوده و سرمایه این شرکت معادل 27هزار  میلیارد ریال است.

 در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی، شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه را با نماد " ذفر" در سامانه پس از معاملات درج کرد تا سهام این شرکت در خرداد ماه در فرابورس ایران عرضه شود.