۱۳۹۸/۰۱/۱۸

بزرگترین شرکت های تالار شیشه ای از نظر تعداد سهامدار درسال ۹۷معرفی شدند

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را درپایان سال۹۷ معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 237 هزار و 75 سهامدار درپایان سال 97 ، در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و تامین سرمایه نوین با 177 هزار و 972 سهامدار و ایران خودرو  با 139 هزار و 232 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین شرکت های سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، توسعه معادن روی ایران، سایپا، سرمایه گذاری صنعت نفت، بانک انصار، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و توسعه صنایع بهشهر در مکان های سوم تا دهم بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند.

بر اساس این گزارش، موسسه اعتباری کوثر مرکزی با 485 هزار و 107 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر با 332هزار و 507 سهامدار و بانک سرمایه با 301 هزار و 973 سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.

بیمه معلم، بانک حکمت ایرانیان، بانک مهر اقتصاد، بانک دی، بانک قوامین، بیمه حکمت صبا نیز درمکان های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

اسامی 20 شرکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

(تعداد کدهای سهام وثیقه گروهی در آمارهای زیر لحاظ نشده است)