۱۳۹۷/۱۲/۲۵

بزرگترین صنایع بورسی به لحاظ ارزش معاملات معرفی شدند

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات را در پایان بهمن سال ۹۷ معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد:  گروه اوراق مالی با 91 هزار و 99 میلیارد ریال درپایان بهمن 97 در صدر بزرگترین صنعت بورسی از نظر ارزش معاملات ایستاد. گروه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با 20هزار و 436 میلیارد ریال و گروه فلزات اساسی با 18 هزار ومیلیارد  739 ریال در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین گروه بانکها و موسسات مالی، محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات، سرمایه گذاریها استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی، فراورده های هستهای کک و سوخت هسته ای و زراعت و خدمات وابسته در مکان های سوم تا دهم بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات هستند.

بر اساس این گزارش، ابزار پزشکی اپتیکی و دباغی پرداخت چرم در رتبه های انتهایی این جدول ایستادند.