۱۳۹۷/۱۲/۱۲

۱۱۹ هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را بیش از ۱۱۹هزار میلیارد ریال اعلام کرد

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان بهمن سال97 به رقم 119 هزار و 335 میلیارد ریال رسید.

هم اکنون 38 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری آرمان پرند مپنا با 37هزار و 827میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با 11 هزار و710 میلیارد ریال، امین یکم فردا  با 10 هزار و98 میلیارد ریال، ارمان آتی کوثر با 9 هزار و147 میلیارد ریال،  صندوق های پارند پایدار سپهر با 5 هزار و 60میلیارد ریال و پاداش سهامداری توسعه یکم با 5 هزار و 41میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

همچنین صندوق های سرمایه گذاری کیان، سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس و کمند و صندوق سکه طلای کیان در مکان های هفتم تا دهم جدول بزرگترین صندوق های ETF ایستاده اند.