۱۳۹۵/۰۹/۲۱

بهره برداری آزمایشی درگاه الکترونیکی کارگزاران (کارا)

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت : در راستای تجمیع و تسهیل ارائه خدمات به کارگزاران، درگاه الکترونیکی کارا در آینده نزدیک به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از راه اندازی آزمایشی درگاه الکترونیکی کارگزاران (کارا) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، دکتر محمدرضا محسنی با بیان اینکه کارگزاران یکی از ذینفعان اصلی شرکت سپرده گذاری مرکزی هستند، افزود : در راستای تجمیع و تسهیل ارائه خدمات به کارگزاران، درگاه الکترونیکی کارا در آینده نزدیک به صورت رسمی افتتاح خواهد شد تا این شرکت ها کلیه خدمات خود را از یک نقطه دریافت کنند.

وی به بیان اینکه درگاه الکترونیکی کارا مجهز به گواهی دیجیتال بازار سرمایه است، اظهار داشت: این امر باعث می شود تا صحت تبادل اطلاعات میان شرکت سپرده گذاری و کارگزاران با اعتبار و اطمینان بیشتری انجام و برخی مکاتبات حذف شود.

دکتر محسنی خاطر نشان کرد : در فاز آزمایشی، 10 کارگزار می توانند اطلاعات پایه سرمایه گذاران خود را برای انجام فرایند توزیع عایدات اوراق بهادار به شکل ویژه اوراق بدهی از طریق این سامانه در اختیار سپرده گذاری قرار دهند که ارائه این سرویس نقش موثری در توسعه بازار بدهی داشته باشد.

مدیرعامل سمات گفت : در فاز بعدی خدماتی همچون گزارش های صندوق تضمین تسویه، پرداخت الکترونیکی نکول کارگزار، تغییر کارگزار ناظر، درخواست صدور کد مشتری، گزارش مالی تسویه کارگزاری و رصد و پیگیری امور درخواستی کارگزاران به درگاه الکترونیکی کارا افزوده خواهد شد.

پیش از این مدیریت فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی درگاه الکترونیکی سرمایه گذاران (دارا) را در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه افتتاح کرده بود.