۱۳۹۵/۰۸/۲۹

۵۰۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره برای پرداخت بدهی‌های ۲ وزارتخانه

معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران برای انتشار حداکثر مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال صکوک بابت پرداخت بدهی های وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اجازه انتشار حداکثر مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت پرداخت بدهی های وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، بر اساس این مصوبه همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود تا اقدام و منابع مالی تجهیز شده را صرف بازپرداخت بدهی های مذکور کند.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

1- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود بابت پرداخت بدهی‌های وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری با رعایت آیین‏نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394– موضوع تصویب نامه شماره 41848/ت52026هـ مورخ 4/4/1394 و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره 164241/ت52940هـ مورخ 13/12/1394 نسبت به انتشار حداکثر مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر50) ریال اوراق صکوک اجاره اقدام و منابع مالی تجهیز شده را صرف بازپرداخت بدهی های مذکور نماید.

2 – وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلفند نسبت به معرفی دارایی های مبنای انتشار و ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز وفق آیین نامه اجرایی فوق الذکر اقدام نمایند. روش تعیین ارزش دارایی های مبنای انتشار اوراق از جمله بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس بیمه و سایر معیارهای مربوط با موافقت کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع ماده (7) تصویبنامه شماره 41848/ت52026هـ مورخ 4/4/1394 مشخص می شود.

3- اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، در لوایح بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می نماید.

4- سازمان برنامه و بودجه کشور، احکام لازم برای تعهد و بازپرداخت اصل، سود و هزینه های مترتب بر اوراق سررسید شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.