۱۳۹۷/۱۱/۰۷

تامین مالی ۱۰ هزار میلیارد ریالی برای صنعت نفت

سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز صدور صکوک منفعت ۱۰ هزار میلیارد ریالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند از طریق بازار ابزارهای نوين مالی شرکت فرابورس ايران را صادر کرد.

سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز صدور صکوک منفعت 10 هزار میلیارد ریالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند از طریق بازار ابزارهای نوين مالی شرکت فرابورس ايران را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات به نقل از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، این اوراق از فردا به مدت سه روزکاری در فرابورس عرضه خواهد شد و  درآمد حاصل از فروش نفت 11 حلقه چاه به عنوان منافع مبنای انتشار اوراق مورد استفاده قرار می گیرند که به مدت 3 سال به شرکت واسط مالی مهر(با مسدولیت محدود) به وکالت از خریداران اوراق واگذار می شود.

نرخ علی الحساب و نرخ بازخرید این اوراق توسط بانی 19 درصد و پرداخت های دوره ای آنها هر 6 ماه یکبار است. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی مهر(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن اصل این اوراق، شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران و ضامن سود آن، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است. بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق بر عهده کنسرسیومی متشکل از شرکت های تامین سرمایه تمدن به مبلغ 4 هزار میلیارد ریال، لوتوس پارسیان به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال، بانک ملت، امید و کاردان هر یک به حجم هزار میلیارد ریال و شرکت های تامین سرمایه امین و نوین هر یک به مبلغ 500 میلیارد ریال است.

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود(حسابدار رسمی)، امین این اوراق و عامل پرداخت همچون دیگر انتشارهای صکوک، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.

اوراق منفعت از جمله ابزارهای نوین تامین مالی در بازار بدهی است. این اوراق به پشتوانه درآمدهایی که بانی در آینده بدست می آورد، منتشر می شود. (مثل درآمدهای حاصل از هتل داری، یا اجاره فضاهای تبلیغاتی)