۱۳۹۷/۱۰/۲۳

۱۱۲ هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را بیش از ۱۱۲هزار میلیارد ریال اعلام کرد

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان آذر سال97 به رقم 112 هزار و 172 میلیارد ریال رسید.

هم اکنون 40 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری آرمان پرند مپنا با 36هزار و 223میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با 11 هزار و364 میلیارد ریال، امین یکم فردا  با 10 هزار و202 میلیارد ریال، ارمان آتی کوثر با 8 هزار و844 میلیارد ریال،  صندوق های پارند پایدار سپهرو پاداش سهامداری توسعه یکم با 5 هزار و 50 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

همچنین صندوق های سرمایه گذاری کیان، سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس و توسعه اندوخته آینده و سپهر اندیش نوین در مکان های هفتم تا دهم جدول بزرگترین صندوق های ETF ایستاده اند.