۱۳۹۵/۰۶/۱۳

خانه دار شدن ۵۲۸۱ نفر از طریق فرابورس/ پرداخت ۱۱۱ میلیارد ریال سود به سهامداران

در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد ۵۲۸۱ نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد 5281 نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

به گزارش روابط عمومی سمات، حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به 12 شهریورماه، 252هزار بود.

معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.

همچنین مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي درهفته گذشته 111 میلیارد ریال سود به 413 سهامدار پرداخت کرد.

بر اساس این گزارش، طراحی برگ حق تقدم شرکت داروسازی دکتر عبیدی در هفته گذشته انجام شد و تعداد 26 وکالت نامه مورد تایید مدیریت امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک سمات قرار گرفت.