۱۳۹۵/۰۲/۰۸

ماموریت وزیر اقتصاد به رییس سازمان بورس برای اجرای اقتصاد مقاومتی

دکتر علی طیب نیا در حکمی دکتر محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان "مجری پروژه تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها" منصوب کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه ای برای چهار تن از روسای سازمان های زیر مجموعه و نیز خزانه‌دار کل کشور، آنها را به عنوان مجری پروژه های مرتبط با حوزه سازمان و معاونت متبوع خود، مصرح در تصویب نامه مورخ 29 فروردین ماه سالجاری معاون اول رییس جمهور، منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات و به نقل از وزارت اقتصاد ، دکتر علی طیب نیا در حکمی دکتر محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان "مجری پروژه تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها" منصوب کرد.

وزیر اقتصاد همچنین، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رییس کل سازمان خصوصی سازی را به عنوان مجری پروژه های تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری (بنگاه‌های باقیمانده گروه یک و 2) کشور برگزید.

بنا بر این گزارش، سید کامل تقوی‌نژاد، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را به عنوان مجری پروژه های "پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده" و "پیاده سازی طرح جامع مالیاتی" منصوب کرد.

در همین راستا، محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز از سوی وزیر اقتصاد به عنوان "مجری پروژه های جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی" و "تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی و اجرای آن" انتخاب کرد.

بنا براین گزارش، وزیر اقتصاد همچنین، سید رحمت الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، را به عنوان "مجری پروژه طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی" منصوب کرد.

کلیه انتصابات مذکور در راستای اجرای بند (2) ابلاغیه تصویب نامه شماره 8009 مورخ 29 فردین ماه سال جاری معاون اول رییس جمهور در خصوص "پروژه های پیشنهادی کارگروه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال 1395" از سوی وزیر اقتصاد انجام گرفت.

طیب نیا در متن احکام صادره برای روسای سازمان های مذکور، از آنان خواسته است، حداکثر ظرف مدت یک هفته، برنامه عملیاتی پروژه مربوط به خود را به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند.