۱۳۹۷/۰۳/۱۳

درج نماد پنجمبن صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه در سامانه پس از معاملات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد پنجمین صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران در سامانه پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران در  بازار سوم فرابورس ایران، با معامله 2 هزار و 250 ورقه بهادار به ارزش 450 میلیون ریال  با قیمت هر واحد 20 هزار تومان در نماد معاملاتي (تهران11) در دومین روز به اتمام رسید.

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری جسورانه جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و تزریق آن در شرکت های در شرف تاسیس، تحقیق و توسعه و یا دارای رشد سریع و زیاد با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابرپذیرش ریسک است. صندوق جسورانه دانشگاه تهران در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت خواهد کرد و امکان تجاری سازی دستاوردهای آن وجود دارد. سود پرداختی این صندوق به دلیل جسورانه بودن آن مشخص نیست ولی اگر به آمارهای این موضوع دردنیا توجه کنیم، نشان می‌دهد این حوزه یک حوزه اجتناب‌ناپذیر برای ایران است.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران را  با نماد " تهران 1" در سامانه پس از معاملات درج کرد تا در اوایل تیر 97 شاهد انتشار این اوراق باشیم