۱۳۹۴/۰۳/۲۶

عضویت شرکت سمات در انجمن استانداردسازی صندوق های سرمایه گذاری آسیا (AFSF)

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عضویت انجمن استانداردسازی صندوق های سرمایه گذاری آسیا (AFSF) درآمد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عضویت انجمن استانداردسازی صندوق های سرمایه گذاری آسیا (AFSF) درآمد.

این انجمن که به منظور ، اتصال ،استاندارد و همگن سازی صندوق های سرمایه گذاری کشور های آسیایی تاسیس شده است دارای 13 عضو فعال از کشورهای کره جنوبی ،چین ،ژاپن ،هند، مالزی،تایلند،سنگاپور و ... می باشد. این انجمن نقش شرکت های سپرده گذاری را بعنوان نهاد فراهم کننده زیرساخت های لازم در بازارهای سرمایه کشورها (FMI) بیشتر نمایان می سازد. این انجمن به رهبری و پیشنهاد شرکت سپرده گذاری کره جنوبی (KSD) تاسیس شده است . شرکت سمات هم اکنون عضو فعال FEAS، ACG، OIC، IEU و AFSF می باشد.