۱۳۹۴/۰۳/۲۴

درج نماد شرکت بیمه تجارت نودر سامانه جدید پس از معاملات

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد : نماد شرکت بیمه تجارت نوبا نماد "ذتاس۱۴" در سامانه پس از معاملات برای پذیره نویسی درج شد.

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد : نماد شرکت بیمه تجارت نوبا نماد "ذتاس14" در سامانه پس از معاملات برای پذیره نویسی درج شد.

به گزارش روایط عمومی سمات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) سرمایۀ شرکت بیمه تجارت نو (سهامی عام در شرف تاسیس) بزرگترین بیمه خصوصی کشور با سرمایه اولیه ثبتی 2.500 میلیارد ریال و ارزش اسمی هر سهم آن را یک‌هزار ریال می باشد و شرکت‌ سرمایه‌گذاری ایرانیان(سهامی‌خاص( با مالکیت 20 درصد از سرمایه و شرکت بین المللی عمران رضوی (سهامی‌خاص) با مالکیت 10 درصد، موسسان شرکت بیمه تجارت نو (سهامی عام در شرف تاسیس)  بوده  که مبلغ 750 میلیارد ریال از سرمایه را تعهد و معادل50 درصد مبلغ تعهد شده را به‌میزان 375 میلیارد ریال به صورت نقدی پرداخت کرده‌اند.

تعداد 1.750 میلیون سهم در پذیره نویسی عمومی این شرکت عرضه خواهد شد که مبلغ نقدی قابل پرداخت توسط پذیره نویسان در پذیره نویسی هر سهم معادل 50 درصد ارزش اسمی هر سهم است.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی نماد شرکت بیمه تجارت نو  را در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای پذیره نویسی در بازار سرمایه مهیا شود. لازم به ذکر است این پذیر ه‌ نویسی بعد از اجازۀ انتشار اعلامیۀ پذیره‌نویسی از سوی ادارۀ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران انجام خواهد شد.