۱۳۹۴/۰۹/۳۰

راه اندازی درگاه الکترونیکی دریافت شناسه پرداخت وجوه حق تقدم

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در راستای افزایش ارائه خدمات به سهامداران بازار سرمایه، درگاه الکترونیکی دریافت شناسه پرداخت وجوه حق تقدم شرکت ها را راه اندازی کرد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در راستای افزایش ارائه خدمات به سهامداران بازار سرمایه، درگاه الکترونیکی دریافت شناسه پرداخت وجوه حق تقدم شرکت ها را راه اندازی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، سهامداران شرکت های طرف قرارداد سپرده گذاری مرکزی از این پس می توانند برای دریافت اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه خود به آدرس اینترنتی www.csdiran.com بخش درگاه سهامداران یا درگاه مستقیم http://dara.csdiran.com مراجعه کنند.

همچنین سهامدارانی که در طول بازه 60 روزه پذیره نویسی اقدام به خرید حق تقدم شرکت های طرف قرارداد با سمات کرده اند می توانند شناسه واریز (پرداخت) خود را از طریق سایت های فوق دریافت کنند.