اطلاعات دفاتر پیشخوان

استانشهرکدنام خانوادگی، نامتلفنآدرس
آذربایجان شرقیتبریز1305-10-72مصطفی زاده عسگری، مصطفی0411-5556262خیایان شریعتی جنوبی، چهار راه شهناز، مغازه های سنگی
آذربایجان شرقیتبریز1339-10-72جوانی، شهناز0411-6577404خیابان عباسی، تقاطع شفیع زاده، پشت آپارتمان های کوهساران
آذربایجان شرقیتبریز135-10-72حسامی، سکینه0413-2827363خ بهار روبروی دانشگاه الزهرا کوی مخابرات
آذربایجان شرقیتبریز1176-10-72حرافی، علیرضا0411-3372333خیابان امام، چهارراه آبرسان، ساختمان بیتا، طبقه اول
آذربایجان شرقیتبریز1302-10-72آخوندزاده محسنی، پیام 0413-44244217تبریز خ خطیب اول خ دامپزشکی پلاک 1
آذربایجان غربیارومیه1058-11-72محمدزاد رضایی، رامین3466178میدان خیرین، اول بلوار ورزش، روبروی سازمان ثبت اسناد
آذربایجان غربیارومیه72-11-1097اعرابی فیروزقی، سجاد36365476خوی خ کوچری بالاتر ازامامزاده سید بهلول جنب داروخانه دکتر جعفری-دفتر پیشخوان مهر
اردبیلاردبیل1025-12-72خوش لحنی، نیر3333330میدان جهاد- 50 متر به سمت دروازه مشکین
اصفهاناصفهان72-13-1324افشار ، محمد امیر031-37778700 اصفهان بلوار کشاورز خیابان خیابان مفتح کنار گذر اتوبان میثمی جنب شهرداری منطقه 13
اصفهانکاشان72-13-1291زمرد ، مرتضی55540820 کاشان بلوار باهنر جنب بیمه دانا