اطلاعات دفاتر پیشخوان

استانشهرکدنام خانوادگی، نامتلفنآدرس
آذربایجان شرقیتبریز1305-10-72مصطفی زاده عسگری، مصطفی0411-5556262خیایان شریعتی جنوبی، چهار راه شهناز، مغازه های سنگی
آذربایجان شرقیتبریز1339-10-72جوانی، شهناز0411-6577404خیابان عباسی، تقاطع شفیع زاده، پشت آپارتمان های کوهساران
آذربایجان شرقیتبریز135-10-72حسامی، سکینه0413-2827363خ بهار روبروی دانشگاه الزهرا کوی مخابرات
آذربایجان شرقیتبریز1176-10-72حرافی، علیرضا0411-3372333خیابان امام، چهارراه آبرسان، ساختمان بیتا، طبقه اول
آذربایجان شرقیتبریز1302-10-72آخوندزاده محسنی، پیام 0413-44244217تبریز خ خطیب اول خ دامپزشکی پلاک 1
آذربایجان غربیارومیه1058-11-72محمدزاد رضایی، رامین3466178میدان خیرین، اول بلوار ورزش، روبروی سازمان ثبت اسناد
اردبیلاردبیل1025-12-72خوش لحنی، نیر3333330میدان جهاد- 50 متر به سمت دروازه مشکین
اصفهاناصفهان72-13-1324افشار ، محمد امیر031-37778700 اصفهان بلوار کشاورز خیابان خیابان مفتح کنار گذر اتوبان میثمی جنب شهرداری منطقه 13
اصفهانفریدن72-13-1390قدیمی نهر ، سیده عاطفه 031-57228363داران -بلوار طالقاني - جنب اداره مخابرات
اصفهاناسده انجان72-13-1060قاسمی بیستگانی، مریم031-52436500سده لنجان خ امام