اطلاعات شرکت های بورسی

نام شرکتنمادنام مدیر عاملتلفندورنگارآدرس
نیروکلرشکلرمحمود بوذری88802941-2-8889899688802942خیابان ولیعصر-نبش خ مطهری کوچه افتخار-پلاک 21-طبقه 2
ورزیران (به فرا بورس منتقل شد)کورزحسین عزیزی88780946-7-88773124-2588780963بزرگراه آفریقا-نرسیده به پل میردامادکوچه شهید عمدی شماره 13 جدید 4
وطن اصفهاننوطنمحمود کسائیان88912718 0311-3802518-3803400-88903112 3802010خ کریمخان زند-خ ویلا-جنب کلیسا-ساختمان 303 طبقه 3 واحد 12
ویتاناغویتارحیم بنامولایی6250111-13-62566316250704کیلومتر 7 جاده قدیم کرج خیابان خلیج
هپکو (به فرا بورس منتقل شد)تپکولطف اله سعیدی88309360-688829437خیابان سمیه بعد از تقاطع مفتح شماره 10
یخچال سازی لرستانلرستاسدالله پیشدار88759707-8875460988753945خیابان مطهری-خ پارسا-کوچه آزادی شماره 12
یزدبافنبریامحمدضرابیه66463395-66463398-66406758-66405680 0351-5251081-466952513خیابان انقلاب-چهارراه کالج-شماره 795 کارخانه: یزد-بلوار جمهوری-کارخانجات یزدباف