آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده

۱۳۹۴/۰۷/۰۸

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام)

 

 بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع عمومي     عادی بطور فوق العاده اين شركت كه در ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 18/08/1394 در محل سالن همايش شركت واقع در تهران - بلوار كشاورز- خيابان شهيد نادري- پلاك 13 (تقاطع ايتاليا) - طبقه هشتم برگزار مي گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

نکات بسیار مهم :

براساس تبصره 2 ماده 25 اساسنامه شرکت هیچ شخصی نمی تواند در مجامع عمومی اصالتاً یا وکالتاً با دارا بودن حق رأی بیش از 5 درصد کل سهام شرکت حضور یابد.

طبق ماده 37 اساسنامه شرکت قبل از تشکیل مجمع عمومی، اشخاص حقیقی متقاضی عضویت در هیئت مدیره اعم از اصلی و علی البدل باید طبق رویه ای که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می نماید نزد آن سازمان ثبت نام نموده و اطلاعات لازم را ارائه دهند تا صلاحیتهای حرفه ای آنها بررسی و به تأیید برسد.

 

 هيئت مديره