اطلاعیه شفاف سازی سهام عدالت مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

۱۳۹۹/۰۳/۱۳

فعالان محترم بازار

در پی اطلاعیه شفاف سازی مورخ 12/3/1399 این شرکت،  به استحضار می رساند با توجه به تجمیع دارائیهای شرکتهای سرمایه گذاری استانی در کد تجمیعی سازمان خصوصی سازی به منظور تخصیص دارایی آن دسته از مشمولین سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، دارایی موجود در این کد تجمیع شده که شامل درصدی از سهام شرکتهای مشمول واگذاری در جریان طرح سهام عدالت هستند بعنوان سهامدار بالای یک درصد در سایت TSETMC  تا بحال نمایش داده نشده و تا زمانی که امکان انتخاب این روش ادامه دارد، از آنجائیکه انتخاب این روش مستلزم کسر دارایی از کد تجمیعی به متقاضیان آن می باشد تا پایان مراحل تخصیص نمایش داده نخواهد شد.