اطلاعیه در مورد عملیات آزاد سازی سهام عدالت در روز شنبه

۱۳۹۹/۰۳/۱۲


در مورد عملیات آزاد سازی سهام عدالت در روز شنبه

با عنایت به تعیین روز شنبه دهم خرداد ماه سال جاری به عنوان روز آزاد سازی سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مجموعه ای از اقدامات را در روز شنبه دهم خرداد ماه انجام داد تا ضمن آزاد سازی سهام عدالت هم زمان امکان فروش دارایی آن دسته از متقاضیانی که از روز سه شنبه مورخ 6/3/1399 درخواست فروش 30 درصد از دارایی خود را در شعب بانکها ارائه کرده بودند فراهم کند.

ابتدا دارایی مشمولین سهام عدالت به تعداد 13.600.000 نفر که تا پایان روز چهارشنبه 7 خرداد روش سهامداری مستقیم را انتخاب کرده بودند تخصیص و جهت نمایش دارایی در سامانه مربوطه بارگزاری شد تا امکان مشاهده آن برای مشمولین فراهم شود.

با توجه به اینکه محاسبه 30 درصد از دارایی آن دسته سهامداران سهام عدالت که به شعب بانکها مراجعه کرده بودند بر مبنای ارزش دارایی سبد سهام عدالت سهامدار مشمول صورت می گیرد و انتخاب آن  با در نظر گرفتن منافع و مصالح فروشندگان، شرایط بازار و با هماهنگی ناظر بازار به کارگزاریها محول شده است، در نهایت فروش روز شنبه با در اختیار قراردادن اطلاعات به کارگزار و با استفاده از امکان فروش در سامانه معاملاتی با وضعیت
Short sell صورت پذیرفت.

در روز شنبه بانک درخواست فروش بیش از 92 هزار نفر از مراجعه کنندگان را ارایه کرد که جهت انجام معامله توسط کارگزاری بانک ملی اطلاعات به کارگزاری مذکور ارایه و با استفاده از امکان فروش با وضعیت Short sell معاملات انجام شد. کارگزاری نیز سهام شرکتهای بانک ملت، پالایشگاه نفت بندرعباس، پالایشگاه نفت اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان  را به ارزش 1.764.795.240 ریال به فروش رساند.

سپس در پایان روز شنبه دهم خرداد ماه تمام دارایی شرکتهای سرمایه گذاری استانی جهت تعدیل و کسر دارایی متقاضیان روش مستقیم از سبد دارایی آنها به کد واسط سازمان خصوصی سازی منتقل شد و همزمان دارایی فروش رفته در کد سهام عدالت کارگزاری بانک ملی نیز از سبد دارائیهای تجمیع شده شرکتهای سرمایه گذاری استانی کسر گردید تا به خریداران ان سهام در بازار منتقل شود.

در جریان عملیات انتقال سهام فروش رفته از سوی کارگزاری بانک ملی برای لحظاتی دارایی فروش رفته به جای کسر از سبد دارائیهای تجمیع شده شرکتهای سرمایه گذاری استانی به صورت کسر از دارائی یک استان در سایت TSETMC نمایش داده شد که بلافاصله با ادامه مراحل انتقال و تخصیص دارائیها اصلاح گردید.

مراتب جهت استحضار فعالان بازار اعلام می گردد.