اطلاعیه مهم سمات درباره فرم درخواست گزارش

۱۳۹۶/۰۵/۱۷

 

فرم درخواست گزارش

 

توجه

این فرم برای کلیه درخواست کنندگان گزارشات از تاریخ اول شهریورماه 1396 لازم الاجرا است

  • ·   تکمیل این فرم به صورت کامل در سربرگ شرکت به صورت تایپ شده ضروری است. درخواست های ناقص پذیرش نخواهد شد.
  • ·   نمو نه خام این فرم در وب سایت رسمی شرکت در قسمت فرمها درج گردیده است.
  • ·   روزنامه رسمی موید صاحبان امضای مجاز ضمیمه گردد.
  • نامه درخواست گزارش با امضای مدیرعامل یا صاحبان امضای مجاز ارسال گردد. درغیر اینصورت نامه اعلام تفویض صاحب امضای مجاز به شخص امضا کننده را که قبلاً رسماً به سمات ارسال گردیده است در پیوست نامه، ارسال نمایید. نام و سمت امضا کننده نامه حتماً درج گردد.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

خواهشمند است برای فرد مندرج در جدول شماره یک، اطلاعات مندرج در جدول شماره دو را ارائه فرمایید.

جدول شماره 1- مشخصات شخص حقیقی/حقوقی

نام

نام شخص حقوقي

نام‌‌خانوادگی

نماد

شمارة شناسنامه

شمارة ثبت

محل صدور

محل ثبت

نام پدر

کد اقتصادی

شماره ملی

شناسه ملی

کد معاملاتی

کد معاملاتی

 

 

 

 

 

 

 

نشانی کامل

استان:                  شهر:

 

کد پستی

 

تلفن تماس

 

فکس

 

رابط تماس

خانم/آقای:                                داخلی:

 

جدول شماره 2- مشخصات گزارش درخواستی

  وضعیت دارایی

تاریخ گزارش درخواستی (یک تاریخ): .....................

توضیحات:

  گردش معاملات

تاریخ گزارش درخواستی :    از ................... تا  .....................

فرمت گزارش درخواستی:XLSX □              □  DBF

توضیحات:

  لیست سهامداران

تاریخ گزارش درخواستی (یک تاریخ): .....................

فرمت گزارش درخواستی:XLSX □              □  DBF

توضیحات:

  نقل و انتقالات

تاریخ گزارش درخواستی :    از ................... تا  .....................

فرمت گزارش درخواستی:XLSX □              □  DBF

توضیحات:

  فایل BBS

تاریخ گزارش درخواستی :    از ................... تا  .....................

توضیحات:

  حق تقدم استفاده نشده

-

توضیحات:

  لیست مشتریان کارگزاری

کد سه رقمی کارگزاری: .......................

توضیحات:

  سایر گزارشات

توضیحات:

 

محل امضا متقاضی

نام و نام خانوادگی

(صاحبان امضا مجاز-یک امضا کافی می باشد)

امضا

سمت

نام و مهر شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

       برای دریافت فایل اینجا کلیلک کندید.