اطلاعیـــــه صـــدور کــد معاملاتی حــقوقی

۱۳۹۵/۱۰/۲۰

شرکت‌های محترم کارگزاری

 

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند جهت تسریع و تسهیل در صدور کد معاملاتی اشخاص حقوقی خواهشمند است فقط مدارک زیر را به این شرکت ارسال نمایید در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

1- درخواست شرکت کارگزاری در سربرگ با امضای صاحبان امضای مجاز

2-آخرین روزنامه‌ تغییرات رسمی (مشتمل بر: نام شرکت، نوع شخصیت‌حقوقی، شماره ثبت، محل ثبت، شناسه ملی و اسامی اعضای هیأت‌مدیره)

در همین راستا دستور فرمایید درخواست‌ها یک بار در طی روز به صورتی که هر نامه با حداکثر اعلام تعداد
10 سهامدار در ساعات 14 الی 16 به این شرکت ارسال گردد.

بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق مسئولیتی در خصوص تأخیر در صدور کدمعاملاتی متوجه این شرکت نخواهد بود.