مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: در بورس کالا نخستین اتفاق، تعیین قیمت بر اساس واقعیت ها است و سازوکار شفاف و مناسبی برای کشف واقعی قیمت ها در آن ایجاد شده است.
افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) به تصویب سهامداران رسید

پیوندها

شبکه اجتماعی و نماد