مدیرعامل شرکت سپرده گذاری گفت : بازار سرمایه از خلاقیت های دانش آموزی در این بازار حمایت می کند.
معاون سازمان بورس گفت : نمایشگاه کیش فرصت مهمی برای معرفی دستاورد های سه صنعت بورس، بانک و بیمه است.