مدیرعامل سمات گفت: شاهد آغاز به کار سامانه های جدیدی دراین شرکت هستیم که تجمیع آنها به افزایش ضریب اعتماد به بازار باز می گردد، گویی مدیریت ریسک را باید کلید اعتماد به بازار دانست.
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را بیش از ۱۴۶هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

پیوندها

شبکه اجتماعی و نماد