شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با برگزاری مراسم ها و دوره های آموزشی مختلف، مشارکت فعالی را در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه خواهد داشت.
شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد : بیش از ۸۹۵ هزار کد سهامداری جدید در سال ۹۷ در بازار سرمایه صادر شد تا تعداد کدهای سهامداری به رقم ۱۰ میلیون و ۸۴۴ هزار کد برسد.

پیوندها

شبکه اجتماعی و نماد