مدیر مالی شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: مبلغ ۳۰ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال سود انواع اوراق در مهر ماه امسال به حساب ۱۰هزار و ۷۹۵ سرمایه گذار واریز شد.
معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، اسناد خزانه را بی ریسک ترین و ارزشمندترین اوراق بازار سرمایه معرفی کرد.

پیوندها

شبکه اجتماعی و نماد