نرم افزارهای گزارش ساز نت کلیر (Netclear Reporters)

سامانه نت کلیر اقدام به ارائه نرم افزارهای مختلف برای در دسترس قرار دادن گزارشات خود برای انواع ذینفعان نموده است. سه نرم افزار Cert Reporter، Cert Reporter DB و Broker Reporter قادر هستند گزارشات مربوط به اعلامیه ها و گواهینامه های عملیات مختلف بازارسرمایه را در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

 1. نرم افزار Cert Reporter

  نرم افزار گزارش ساز Cert Reporter جهت تسریع فرآیند چاپ گواهینامه طراحی شده است و شامل امکانات جستجو، فیلتر کردن و پرینت گواهینامه ها می باشد. بعد از چاپ گواهینامه های ناشی از افزایش سرمایه در سامانه‏ی پس از معاملات، فایل ورودی این برنامه تهیه شده و به همراه برنامه در اختیار ناشران قرار داده می شود. ناشران می توانند عملیات زیر را به کمک این نرم افزار انجام دهند:

  • مرتب سازی رکوردهای اطلاعاتی
  • جستجو، فیلتر کردن و پرینت گواهینامه ها
  • پرینت گواهینامه ها به فرم A4 و A5
  • خروجی چاپ گواهینامه به فرمت PDF، JPEG، Excel و ....
  • گروهبندی و مجموعه سازی گواهینامه ها بر اساس فیلدهای مختلف اطلاعاتی
  • ایجاد خروجی SCTP به صورت شخصی سازی شده
 2. نرم افزار Cert Reporter DB

  این نرم افزار جهت چاپ گواهینامه های ایجاد شده در سامانه پس از معاملات حاصل از معاملات یا اقدامات شرکتی می باشد. این نرم افزار به پایگاه داده سامانه‏ی نت کلیر متصل شده و امکان جستجو بر روی گواهینامه ها بر اساس، نماد، تاریخ، کد بورسی و غیره را داراست. ذینفع اصلی این نرم افزار پرسنل سمات بوده و کلیه ویژگی های ذکر شده برای نرم افزار Cert Reporter بعلاوه‏ امکان ایجاد خروجی بر اساس تاریخ، نماد و منشاء تولید گواهینامه (اقدامات شرکتی، معامله) را به همراه دارد.

 3. نرم افزار Broker Reporter

  نرم افزار Broker Reporter جهت بهره برداری از گزارشات موجود در سایت CSDIReports.com برای کارگزاران توسعه داده شده است. کارگزاران به کمک این نرم افزار می توانند اعلامیه های مربوط به خرید و فروش انواع اوراق بهادار توسط کارگزاری خود و همچنین گواهینامه های ناشی از معاملات بازار سرمایه را چاپ کرده و در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

  کارگزاران می توانند عملیات زیر را به کمک این نرم افزار انجام دهند:

  • مرتب سازی رکوردهای اطلاعاتی
  • اعمال فیلتر بر روی اطلاعات بر اساس مشخصات فردی و نماد
  • انتقال اعلامیه ها و گواهینامه ها به اکسل
  • پرینت گواهینامه ها به فرم A4 و A5
  • خروجی چاپ گواهینامه به فرمت PDF، JPEG، Excel و ....

  شایان ذکر است نرم افزارهای نامبرده مزایای زیر را برای بازار سرمایه به همراه دارند:

  • حذف عملیات ذخیره و بازیابی اسناد کاغذی
  • عدم نیاز به مراجعه حضوری کارگزاران به بخش خدمات چاپی شرکت سمات
  • عدم نیاز به تایید و دریافت مدارک توسط نماینده سهامدار و یا احراز هویت وی
  • به صفر رسیدن وقوع مفقود شدن مدارک
  • امکان بازیابی سریع و عنداللزوم اسناد و مدارک از آرشیو الکترونیکی
  • امکان بازسازی فایل های سابق جهت مراجع ذیربط قانونی و مالیاتی