بورس انرژي Irenex Regex

با توجه به پیچیدگی های ثبت و رجیستری برق به عنوان دارایی و معاملات آن به صورت سلف موازی استاندارد و قابلیت تحویل فیزیکی در سررسید، رجیستری ویژه ای برای بورس انرژی در حوزه معاملات برق طراحی و پیاده سازی گردید که منحصر به فردترین نوع رجیستری می باشد. در این بورس علاوه بر معاملات برق، معاملات کالا محور بورس انرژی نیز به صورت روزانه در رینگ های داخلی و بین المللی معامله می شوند که در رینگ های بین المللی با ارزهای خارجی تسویه می گردد. یک فرد می تواند بسته های برق ماهانه را خریداری نموده و سپس دارایی خود را در بسته های روزانه و یا هفتگی به فروش برساند و کلیه تبدیل و تغییرات وضعیت دارایی کدهای معاملاتی به صورت هوشمند درون رجیستری صورت می گیرد.