سوالات متداول سامانه CSDIData

علت نمایش سهام فروخته شده در پرتفوی سهامدار چیست؟

شرکت نرم افزاری پشتیبان می بایست در روز فروش سهم توسط سهامدار، با دیدن فیلدهای اطلاعاتی source=settled وcommand=u و asset=0 در پیام دریافتی، دارایی وی را صفر نماید.

چرا با تغییر کارگزار ناظر توسط سهامدار، دارایی وی در کارگزاری مقصد، صفر می شود؟

چنانچه فقط تغییر کارگزار ناظر داشته باشد، با دستور source=chgbrk و command=d، یعنی از این کارگزار به عنوان ناظر به کارگزاری دیگری تغییر کرده و دارایی که در source=settled نمایش داده می شود که در این حالت صفر است، به این منظور که شخص از مشتریان این کارگزاری خارج شده است و در کارگزاری مقصد به صورت source=chgbrk و command=u است و میزان دارایی وی از source=settled و command=u می بایست استخراج شود.

چرا علیرغم انتقال نماد از بورس به فرابورس و یا برعکس دارایی سهامدار همچنان در نماد قبلی نمایش داده می شود؟

مادامی که به دستور فرابورس یا بورس، نماد حذف نشود، دارایی قبلی نمایش داده خواهد شد و برای این منظور میبایست به اعلامیه های ناظر بازار توجه کرد و نماد خارج شده را حذف نمود.

چرا با وجود ادغام حق تقدم و ثبت افزایش سرمایه، دارایی قبلی نمایش داده می شود و به صورت تجمیعی قابل معامله نمی باشد؟

بعد از سپرده شدن افزایش سرمایه، دارایی مربوط به سهامداران در نماد حق تقدم می بایست توسط شرکت های نرم افزاری حذف گردد تا میزان سهام تجمیع شده بعد از ادغام به نحو صحیح نمایش داده شود. جهت توضیحات تکمیلی به بخش افزایش سرمایه مراجعه نمایید.