سامانه اطلاعاتی مشتریان آنلاین CsdiData

هدف از ایجاد سامانه CSDIData اعلام تغییرات انجام شده بر روی یک کد سهامداری به کارگزار ناظر آن می باشد ، که این تغییرات شامل موارد زیر می باشد:

  1. تغییر کد سهامداری از طریق نقل و انتقالات و اصلاح مشخصات
  2. تغییر سهم کد سهامداری از طریق معاملات
  3. تغییر کارگزار ناظر کد سهامداری از طریق سامانه کارگزار
  4. تغییر کارگزار ناظر کد سهامداری از طریق سامانه شرکت سمات

مزایای این سامانه بطور خلاصه به شرح زیر می¬باشد:

  1. آگاهی کارگزار از سهامدارانی که از نظارت وی خارج شده اند و سهامدارانی که به جمع سهامداران تحت نظارت وی اضافه شده است. ( به جهت کنترل سهامدارانی که به صورت اعتباری در دوره تسویه مالک می شوند)
  2. امکان فیلتر نمودن درخواستهای فروش فاقد موجودی در معاملات آنلاین. (روش استفاده از Web Application)
  3. امکان برنامه ریزی کارگزار جهت ارائه خدمات مشاوره و سایر خدمات مشتری مدارانه به مشتریان تحت نظارت خود.

مزید استحضار اینکه کارگزاران محترم در ابتدای هر روز معاملاتی، فایل XML که نشان دهنده آخرین دارایی مشتریان می باشد را از این سامانه (به آدرس www.csdidata.ir) دریافت می نمایند.