خبرها

عنوان خبرعنوان خبر

افزایش ۶ درصدی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه 6 درصد افزایش یافته است.

افزایش ۴۰ درصدی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان بهمن ماه امسال با رشدی 40 درصدی نسبت به مدت مشابه ماه قبل (دی ماه 94) به رقم 17 هزار و 974 میلیارد ریال رسید.

افزایش ۴ برابری انتشار صکوک در بازار سرمایه/ ذوب آهن درآستانه انتشار اوراق جدید ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از افزایش بیش از 4 برابری انتشار صکوک در بازار سرمایه در سال 95 خبر داد.

افزایش ۲۶۷ میلیارد ریالی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان خردادماه امسال با افزایش 267 میلیارد ریالی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 8779 میلیارد ریال رسید.

افزایش ۲۵۷ میلیارد ریالی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه ۱۳۹۶/۰۲/۲۷

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه بیش از 257 میلیارد ریال افزایش یافت.

افزایش ۲۴۷ میلیارد ریالی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان نخستین ماه سال 95 با افزایش 247 میلیارد ریالی نسبت به پایان سال 94 به رقم 7306 میلیارد ریال رسید.

افزایش ۱۸ درصدی تعداد خریداران اوراق مسکن در فرابورس ۱۳۹۴/۰۳/۱۰

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از افزایش 18 درصدی تعداد خریداران اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس ایران خبر داد.

افزایش ۱۶ درصدی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در ماه گذشته با رشدی 16 درصدی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 8512 میلیارد ریال رسید.

افزایش ۱۵ میلیارد ریالی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه بیش از 15 میلیارد ریال افزایش یافت.

افزایش ۱۴ درصدی تعداد خریداران اوراق مسکن در فرابورس ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از افزایش14درصدی تعداد خریداران اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس ایران خبر داد.