خبرها

عنوان خبرعنوان خبر

۳۸ هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF / فعالیت ۲ صندوق جدید در بازار سرمایه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را بیش از 38 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

۳۹ هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را حدود ۳9 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

۵۰۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره برای پرداخت بدهی‌های ۲ وزارتخانه ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران برای انتشار حداکثر مبلغ 50 هزار میلیارد ریال صکوک بابت پرداخت بدهی های وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

۷۷ هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

درحال حاضر 29 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا با 30 هزار میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

۸.۸میلیون کدسهامداری دربازار سرمایه/ایران دارای کمترین ریسک سرمایه‌گذاری درمنطقه ۱۳۹۵/۰۳/۱۵

ایران دارای کمترین ریسک سرمایه‌گذاری در منطقه است. برای اولین بار اوراق رهنی بانک مسکن به حجم 300 میلیارد تومان در بورس تهران پذیره نویسی می شود.

۸۰ هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

درحال حاضر 31 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا با ۳1 هزار میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

۸۳ هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

هم اکنون32 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا با ۳۱ هزار میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

۸۳ هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

هم اکنون32 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا با ۳۱ هزار میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

آشنایی با خدمات سمات/ ممنوع المعامله S چیست؟ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

سهامداران برای رفع ممنوع المعامله خود باید به شرکت سپرده گذاری مرکزی مراجعه کرده و فرم مربوطه را تکمیل و مدارک لازم را به این شرکت ارائه دهند.

آشنایی دبیرکل D۸ با مدل صندوق سرمایه گذاری اسلامی ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور اسلامی (D8 ) در دیدار با مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، با مدل و سازوکار صندوق سرمایه گذاری اسلامی آشنا شد.