۱۳۹۴/۰۹/۱۳

امیر پور مدیرعامل شرکت دارایی مرکزی بازار سرمایه شد

دکتر علیرضا امیر پور در جلسه اخیر هیات مدیره شرکت دارایی مرکزی بازار سرمایه به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد.

دکتر علیرضا امیر پور در جلسه اخیر هیات مدیره شرکت دارایی مرکزی بازار سرمایه به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید شرکت دارایی مرکزی بازار سرمایه نیز با حضور دکتر محمدرضا محسنی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و رییس هیات مدیره شرکت دارایی مرکزی برگزار شد.

شرکت مدیریت دارایی مرکزی به عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی اواخر سال 1389 با هدف تاسیس و راهبری نهادهای واسط  در بازار سرمایه‌ راه اندازی شد.

یکی از وظایف مهم این شرکت حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار اسلامی و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی به صورت مستمر رسیدگی و اظهار نظر می‌کند.

از دیگر وظایف این شرکت انجام کلیه امور اداری، مالی مدیریتی، حقوقی و قانونی نهاد واسط و همچنین نگهداری حسابها و دفاتر مالی نهاد واسط و رد آن پس از اتمام مدت قرارداد است.

دکتر امیر پور پیش از این مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس بود و سید حسین حسینی مدیر عاملی شرکت دارایی مرکزی بازار سرمایه را برعهده داشت.