۱۳۹۴/۰۹/۰۸

انتقال عملیات تسویه و پایاپای بورس کالا به سمات در مرحله پایانی

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت : زیر ساخت های فنی انتقال عملیات تسویه و پایاپای بورس کالای ایران به این شرکت فراهم شده است و هم اکنون این فرآیند در مرحله اجرای نهایی قرار دارد.

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت : زیر ساخت های فنی انتقال عملیات تسویه و پایاپای بورس کالای ایران به این شرکت فراهم شده است و هم اکنون این فرآیند در مرحله اجرای نهایی قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی سمات، دکتر محمدرضا محسنی اظهار داشت : درسه ماه اخیر اقدامات گسترده ای برای انتقال عملیات تسویه و پایاپای بورس کالا به این شرکت انجام شده است به طوریکه تاکنون 3 نماد معاملات برای اوراق سلف موازی استاندارد و 25  نماد برای گواهی سپرده­ کالایی به عنوان ابزار مالی جدید در تالار نقره ای ایجاد شده و برای حدود 6000 نفر از فعالان بورس کالا کد معاملاتی صادر شده است.

وی ادامه داد : شرکت سپرده­ گذاری مرکزی تنها متولی ثبت، سپرده­ گذاری و تسویه معاملات در بازار سرمایه است که به تبع این دو کارکرد، مدیریت ریسک نیز از مستلزمات عملیات این شرکت بوده و از زمان تاسیس خود در دی ماه سال 1384 امور ثبتی و تسویه و پایاپای شرکت بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده داشته است.

دکتر محسنی خاطر نشان کرد : بعد از راه اندازی شرکت های فرابورس ایران و بورس انرژی نیز امور ثبت و سپرده گذاری و تسویه وجوه معاملات این بورس­ها در سمات انجام می شود.

در همین رابطه، مدیر تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالای سمات گفت : این شرکت در راستای اجرای بند ج ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه ، اقدام به انجام امور ثبتی و سپرده­ گذاری و تسویه معاملات اوراق بهادار مربوط به بورس کالا، کرده است.

در بند ج ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: "پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که در یکی از بورس­ ها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده­ اند و کالاهای معامله شده در بورس­ های کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت ­سپرده­ گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه صورت ­گیرد."

محسن خدابخش افزود : در سال 1393 امور مربوط به ثبت و سپرده­ گذاری نخستین اوراق سلف موازی استاندارد توسط این شرکت انجام شد تا این اوراق بتواند در بورس کالا معامله شود و عملیات تسویه روزانه و در سررسید نیز از سوی این شرکت انجام شد.

وی اضافه کرد: در ارتباط با تسویه معاملات نیز، تسویه مربوط به  اوراق سلف موازی استاندارد به صورت خالص (Net) و همچنین تهاتر شده با سایر معاملات بورس­ ها (Rolling) انجام می­شود و در واقع با افزایش کارایی عملیات تسویه، گردش وجه در سطح اتاق پایاپای به حداقل رسیده و سرعت تسویه کارگزاران با مشتریان افزایش یافته است.

مدیر تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالای سمات تاکید کرد : شرکت سپرده گذاری مرکزی بر اساس قانون و وظایف ذاتی خود همچون سایر نهادهای ثبتی و تسویه در دنیا،  امور ثبتی و سپرده­ گذاری و همچنین تسویه و پایاپای اوراق بهادار مورد معامله در تمام بورس ها (بورس اوراق بهادار تهران ، فرابورس ایران ، بورس انرژی ایران و بورس کالای ایران) را بر عهده دارد.

وی ادامه داد : در حوزه معاملات کالایی نیز تسویه معاملات بورس انرژی در شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام می­ شود که امید است تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه، تسویه معاملات کالایی بورس کالای ایران نیز حسب تکلیف قانونی در این شرکت انجام شود.

خدابخش خاطر نشان کرد: صرف نظر از لزوم عمل به قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان یکی از اسناد بالادستی کشور، تمرکز امور پیش و پس از معاملات در شرکت سپرده گذاری مرکزی نوید بخش، افزایش کارایی و اثربخشی بازار سرمایه و کمک به افزایش توان بازیگران این بازار برای حضور در این عرصه به واسطه اصل اقتصادی صرفه به مقیاس خواهد بود.