۱۳۹۴/۰۸/۱۳

درج نماد شركت سرمایه گذاری صنایع ایران در سامانه پس از معاملات

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی از درج نماد شركت سرمایه گذاری صنایع ایران در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شركت سرمایه گذاری صنایع ایران با نماد "ذوایرا"در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، این شرکت یک هلدینگ استراتژیک می باشد که در صنایع خدمات مالی ،خودروهای سنگین و نیمه سنگین ، پتروشیمی و سیمان سرمایه گذاری نموده است. از اهداف اصلی این شرکت ،جذب سرمایه های پراکنده و بکارگیری انها در عرصه های تولیدی و صنعتی است.

شركت سرمایه گذاری صنایع ایران با نماد "ذوایرا"، در 22 مهر 1394 در فرابورس ایران پذیرفته شد و هم‌اکنون صد و هشتاد و نهمین  شرکت در بازارپایه فرابورس ایران به شمار می‌رود. این شرکت با سرمایه یکصد و ده میلیارد ریالی در گروه واسطه های مالی جای گرفته  است.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی نماد شركت شركت سرمایه گذاری صنایع ایران با نماد "ذوایرا"در سامانه جدید پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای معاملات سهام این شرکت در بازارپایه فرابورس مهیا شود.