۱۳۹۴/۰۸/۰۹

از سوی سمات؛ آمار سهامداران فعال مهرماه ۹۴ اعلام شد

بر اساس جدیدترین گزارش مدیریت ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی، کل معاملات خریدار به ۸۳ هزار و ۴۹۶ کد و کل معاملات فروشندگان به ۱۱۷ هزار و ۱۳۹ کد بود.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، آمار سهامداران فعال بازار سرمایه ایران را در مهرماه 94 اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین گزارش مدیریت ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی، کل روزهای معاملاتی مهرماه گذشته 21 روز بود که کل معاملات خریدار به 83 هزار و 496 کد و کل معاملات فروشندگان به 117 هزار و 139 کد رسید.

بر اساس این گزارش، 39 هزار و 991 کد معاملات حداقل یک خرید و فروش ( 21 هزار و 847 فروش و 18 هزار و 144 خرید) در ماه گذشته انجام دادند.

همچنین، 2927 نفر بیش از 100 خرید و فروش (1410 کد فروش و 1517 کد خرید ) در مهرماه انجام دادند و فعال ترین معامله گران ماه گذشته را به خود اختصاص دادند.

شرکت سپرده گذاری مرکزی شهریورماه امسال برای نخستین بار آمار سهامداران فعال بازار سرمایه ایران را در طول 10سال اخیر اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در سال 84، 183 هزار و 256 نفر بین یک تا 50 معامله را انجام دادند و تنها 1230 نفر 10 سال قبل بیش از 200 معامله را در بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رساندند.

معاملات سهامداران به طور میانگین در سال های 85 تا 89 روند کاهشی به خود گرفت و تعداد سهامدارانی که بین یک تا 50 معامله را در طول سال انجام دادند به ترتیب 141 هزار و 836 کد در سال 85، 108 هزار و 597 کد در سال 86، 89 هزار و 322 کد در سال 87، 90 هزار و 148 کد در سال 88 و 147 هزار و 915 کد در سال 89 بود.

در عین حال، معاملات سهامداران بازار سرمایه از سال 90 رشد چشمگیری به خود گرفت به طوریکه در این سال، 251 هزار و 102 کد بین یک تا 50 معامله، 7682 کد بین 51 تا 100 معامله، 4980 کد بین 101 تا 200 معامله و 4815 کد بیش از 200 معامله را انجام دادند.

بر اساس این گزارش، رکورد معامله گران فعال بازار سرمایه در سال 92 شکسته شد به طوریکه در آن سال 18 هزار و 672 کد بیش از 200 معامله را انجام داد و بیش از 416 هزار کد نیز بین یک تا 50 معامله در بورس ها به ثبت رساندند.

در معاملات سال گذشته نیز، 511 هزار و 128 کد بین یک تا 50 معامله، 20 هزار و 865 کد بین 51 تا 100 معامله، 13 هزار و 496 کد بین 101 تا 200 معامله و  15 هزار و 352 کد نیز بیش از 200 معامله در سامانه پس از معاملات به ثبت رسیده است.

 

جدول سهامداران فعال بازار سرمایه

R

عنوان

مهرماه 94

 

1

حداقل یک فروش

21847

 

2

حداق یک خرید

18144

 

3

حداقل یک خرید و فروش

39991

 

4

بیش از 100 معامله فروش

1410

 

5

بیش از 100 معامله خرید

1517

 

6

بیش از 100 خرید یا فروش

2927