۱۳۹۴/۰۷/۱۴

شرکت مدیریت دارایی مرکزی اعلام کرد : صدور موافقت اصولی برای انتشار دو صکوک

سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی برای انتشار دو صکوک استصناع و اجاره را در شرکت فرابورس ایران صادر کرد.

سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی برای انتشار دو صکوک استصناع و اجاره را در شرکت فرابورس ایران صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اعلام کرد : شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی برای ساخت ساختمان های صنعتی کارخانه کنسانتره و گندله خود هر یک به ظرفیت تولید 5.2 میلیون تن در سال، اوراق صکوک استصناعی به مبلغ 162 میلیارد تومان منتشر خواهد کرد.

اوراق استصناع شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی با نام، با نرخ سود 23 درصدی (پرداخت در دوره های سه ماهه) و زمان سررسید آن سه سال است.

همچنین شرکت دانا پتروریک کیش قصد دارد برای خرید یک دستگاه دکل حفاری خشکی با قدرت 2000 اسب بخار مبلغ 65 میلیارد تومان اوراق اجاره منتشر کند.

صکوک اجاره شرکت دانا پترویک کیش با نام، با نرخ سود 21 درصد (پرداخت در دوره های سه ماهه) و زمان سررسید آن چهار سال است.

هم اکنون مراحل نهایی انتشار این دو اوراق در شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه و شرکت های تامین سرمایه ملت، آرمان آتی و نوین در حال انجام است.

معاملات ثانویه هر دو اوراق استصناع شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی و اوراق اجاره شرکت دانا پتروریک کیش در فرابورس ایران انجام خواهد شد.