۱۳۹۴/۰۷/۱۳

درج نماد شركت بیمه اتکایی امین در سامانه پس از معاملات

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شركت بیمه اتکایی امین با نماد "ذاتکام"در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شركت بیمه اتکایی امین با نماد "ذاتکام"در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، این شرکت به‌عنوان اولین شرکت بیمۀ  اتکایی خصوصی کشور اجازۀ تاسیس خود را در تاریخ 11382/1/10 از بیمۀ مرکزی ایران اخذ کرد و بر اساس قانون تاسیس موسسات بیمۀ غیر دولتی در تاریخ 1382/04/11 تحت شماره ۱۶۷۲ در واحد ثبت شرکت‌های کیش به ثبت رسید.

شرکت بیمه اتکایی امین با نماد"اتکام"، 26 اسفندماه 93 در فرابورس ایران پذیرفته شد و هم‌اکنون شصت و یکمین شرکت در بازار دوم فرابورس ایران به شمار می‌رود و پس از بیمه اتکایی ایرانیان ، دومین شرکت بیمه اتکایی است که وارد فرابورس شده است. این شرکت با سرمایه یک هزار میلیارد ریالی در گروه بیمه و بازنشستگی جای گرفته  است.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی نماد شركت بیمه اتکایی امین با نماد " ذاتکام "در سامانه جدید پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای معاملات سهام این شرکت در بازاردوم فرابورس مهیا شود.