۱۳۹۴/۰۷/۰۸

درج نماد شركت سرمايه گذاري و توسعه خوزستان در سامانه پس از معاملات

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شركت سرمايه گذاري و توسعه خوزستان با نماد "ذثخور"در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شركت سرمايه گذاري و توسعه خوزستان با نماد "ذثخور"در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات ،این شرکت  با رویکرد توسعه فعالیتهای اقتصادی با حضور و مشارکت مردم به عنوان صد و هشتاد و هشتمین شرکت در بازار پایه فرابورس و در گروه انبوه سازی و املاک درج شد.

درحالی که این شرکت اسفندماه سال 83 به عنوان چهارصد و بیست و دومین شرکت بورس مورد پذیرش قرار گرفته بود اما به دلیل عدم ادامه سایر مراحل لازم ، امکان درج نماد در بورس و عرضه سهام فراهم نشد تا اینکه از سال 87 به بعد با تغییر شرایط پذیرش، این شرکت فرصت حضور در بورس را از دست داد .

براساس این گزارش، این شرکت 7 میلیارد تومانی که از سال 75 در اهواز تاسیس شده و با سال مالی 31 شهریور و دارای 120 سهامدار حقوقی و 18 هزار و 871 سهامدار حقیقی است. سهامدار اصلی "وثخوز" شرکت سرمایه­ گذاری ساختمان ایران با 46.26 درصد است.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی نماد شركت سرمايه گذاري و توسعه خوزستان با نماد "ذثخور"در سامانه جدید پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای عرضه اولیه سهام این شرکت در بازار پایه فرابورس مهیا شود.