۱۳۹۴/۰۶/۲۹

هشدار به كارگزاران درخصوص خريد اعتباري اوراق بهادار

مدیر امور حقوقی و بازرسی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) به کارگزاران در خصوص خرید اعتباری اوراق بهادار برای مشتریان خود هشدار داد.

مدیر امور حقوقی و بازرسی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) به کارگزاران در خصوص خرید اعتباری اوراق بهادار برای مشتریان خود هشدار داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، محمد صادق دبیری گفت : حسب درخواست شركت هاي كارگزاري مبني بر امكان فريز سهام هاي خريداري شده براي مشتريان اعتباري، شركت سپرده گذاري مركزي وفق دستورالعمل مربوطه اين امكان را براي كارگزاران مهيا کرده است .

وی ادامه داد: براين اساس مشتريان نمي توانند برای فروش سهام فريز شده، كارگزار ناظر خويش را تغيير دهند. اما كارگزاران توجه داشته باشند كه "فريز" بديل "توثيق" و "توقيف" نبوده و صرفاً مانع تغيير كارگزار ناظر است.

مدیر امور حقوقی و بازارسی سمات تصریح کرد: به تازگی اين شركت با مواردي مواجه شده است كه به نظر هم رو به گسترش بوده و به نوعي سوء استفاده و كلاهبرداري مشتريان خريد اعتباري سهام تلقي مي شود. بدين ترتيب كه برخي از مشتريان اعتباري كه از سوي كارگزاران مربوطه براي ايشان خريد اعتباري صورت گرفته است با طرح دعوي صوري در مرجع قضايي و يا به اجرا گذاشتن مهريه از سوي همسرانشان، دستور توقيف سهام هاي فريز شده از سوي مراجع ذيصلاح قانوني به اين شركت واصل مي‌شود و چنانچه اين شركت دستورات قضايي را اجرا نكند، به عنوان مستنكف از اجراي اين دستورات، تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد .

وی اضافه کرد :  از سويي ديگر "فريز" در سامانه هاي موجود صرفاً امكان عدم تغيير كارگزار ناظر است و به مفهوم مسدود نمودن به معناي توثيق و يا توقيف نیست.

دبیری اظهار داشت : به كارگزاران توصيه مؤكد مي شود، افرادي را كه برايشان به صورت اعتباري سهام خريداري مي كنند را به دقت شناسايي و احراز هويت نمايند و تمكن مالي، سلامت مالي و اقتصادي آنها را  به طور دقيق و كامل بررسي کنند و حتي پس از حصول اطمينان از سلامت و تمكن مالي آنها، حتماً نسبت به اخذ تضامين و وثايق لازم تا تسويه كامل بدهي و تعهدات ايشان اقدام نمايند تا بدين ترتيب اقدامات پيشگيرانه لازم در این زمینه صورت پذيرد.